?

Log in

j_rock_transy
Recent Entries 
4th-Jan-2010 06:13 pm - Request
szary donghae
   Z nowości: możecie składać tzw. requesty :) Z chęcią potłumaczę jakieś wywiady lub teksty piosenek, byleby były one po angielsku gdzieś dostępne. Oczywiście, aby złożyć taką prośbę, należy najpierw być w naszej grupie, czyli poprosić mnie lub Mairi o przyjęcie.
10th-Jan-2012 08:11 pm - Zmiany
karyu angelo
Ach, te zmiany. Wraz z Rzabcią postanowiłyśmy przekształcić j-rock-transy w community.
Co za tym idzie wszystkie tłumaczenia zostaną wrzucone raz jeszcze. Do tego, aby mieć do nich dostęp, musimy zaakceptować waszą prośbę o dodanie do znajomych, ażeby to zrobić, proszę zostawić komentarz. Inaczej będą odrzucane.
No i proszę nie umieszczać naszych tłumaczeń bez zgody autora. To chyba wszystko.
This page was loaded Mar 27th 2017, 6:29 am GMT.